Utgifter

De största utgifterna för ett företag är de anställdas löner och hyran för kontoret. Av alla utgifter som ett kontor har går mer än hälften åt till hyran. Det kan också tillkomma diverse skatter och avgifter för sophämtning, parkeringsplatser och annan service. En stor utgift vid inflyttning är möblering och annan interiör som ska installeras. Du kanske vill dela av kontoret med hjälp av skiljeväggar som kostar mer än vad man tror. Golvet kanske behöver läggas om, skyltar ska upp, bord och stolar för både arbete och rast ska finnas på plats, förvaring vid arbetsplatser och andra ställen, köksutrustning, städutrustning, gardiner och andra inredningsartiklar ska utsmycka kontoret. Utöver att köpa in allt detta ska allt fraktas och installeras i kontoret vilket tar mycket tid att göra själv men kostar istället pengar om man fixar extern hjälp på den fronten. Behöver man få in mer pengar i kassan så bör man nog skaffa sig ett bättre jobb och bli mer sparsam, men en del kanske bara har lyckan att få tag i en leo vegas bonuskod och vinna storkovan.

En annan stor utgift man kanske inte tänker på så mycket är allt underhåll och reparationer som krävs för att ha ett funktionellt kontor. Ingen är väl speciellt förtjust i att städa och det finns visserligen gott om alternativ för städhjälp i Stockholm. Är det ett mindre kontor kan det dock vara värt att hjälpas åt med städning och endast spendera pengar på städutrustningen. Alla möbler slits med tiden ut och vid flitigt användande behöver de bytas ut och då har vi inte räknat med alla olyckor där saker och ting går i sönder. Beroende på hur ditt hyresavtal ser ut kan du själv bli ansvarig för mindre reparationer och ommålning/tapetsering mm.

kontor8

De tekniska lösningarna är en lite mindre utgift men som ändå är viktig. Internet och telefon ska kopplas in till alla och när inte det fungerar måste man få assistans från en extern part om det vill sig illa. Detta är visserligen en service man kan köpa in samband med volymköp av maskiner men har man tur och köper in tillräckligt mycket varor kan det också ingå i priset. Trots att vi lever i en digital värld behövs i regel en stabil skrivare som kan mata ut stora volymer av utskrifter på kontoret. När du väl har tekniken fungerande måste du dessutom investera i olika program som sköter det administrativa som löner, beställningar osv. Ju större företaget blir desto större behov får du att anställa en administratör som inte producerar den produkt eller tjänst som företaget erbjuder men ser till att allt flyter på bra i bakgrunden.

Trots att hyran på lokalen är den största utgiften kan du inte spendera 90% av din budget här utan du måste nog hålla dig till 50 eller 60% som mest för att du ska ha kvar tillgångar till resten av kontorets behov, då har vi inte heller räknat med lönen för dina anställda. Detta är jätteviktigt att tänka på då många underskattar kostnaderna runt omkring ett kontor. Det är därför du bör investera i ett kontor som är något större än de behoven du har just nu då det blir en stor extra börda att flytta och installera om företaget i ett nytt kontor.