Läge

 

Läget är givetvis olika viktigt beroende på vilken sorts verksamhet man bedriver. Förväntar du sig att ta emot mycket kunder på plats i kontoret är det givetvis bra om man kan hitta ett kontor med goda förbindelser. Sker allt arbete över nätet kanske läget inte riktigt lika viktigt sett till dina kunder men det kan ändå vara viktigt för de som jobbar där. De anställda vill givetvis kunna ta sig till kontoret smidigt utan att behöva sitta still i rusningstrafiken varje dag, därför finns det fördelar med att hitta lokaler utanför Stockholm centrum där det kan ta lång tid att ta sig under vissa tider på dygnet. Det är dock inte allt för bra att placera kontoret för långt avsides heller då anställda gärna har tillgång till ett varierat utbud av restauranger och annan service vilket man i större utsträckning finner i Stockholm centrum. Valet är helt beroende på vilka krav du vill uppfylla för de anställda och kunderna. Man kan ju tro att kunderna är allt man bryr sig om men med en missnöjd personal kommer kunderna inte att behandlas så bra som de skulle kunna med en nöjd personalstyrka.

Bland annat kan man se att den stadsdel där flest jobbar om nätterna är Södermalm vilket också innebär att stadsdelen är bäst anpassad för nattarbetare som även de kräver en viss mån av service trots klockslaget. Det som klassas som Företagstjänster håller i stor majoritet till i inre Stockholm men det betyder givetvis inte att all företagsverksamhet sker där. Ser man till trafik och liknande är Norrmalm den stadsdel där överlägset flest Stockholmsbor pendlar in till vilket kan göra det problematiskt att ta sig dit på kort tid. Har du ett kontor i centrala Stockholm kan det vara bra att finnas nära centralstationen om du förväntar dig kunder inne på kontoret. Finns kontoret lite längre ut från stadskärnan kan buss och tågförbindelserna vara lite sämre och tillgång till bilparkering är då nästan ett måste för att kunder ska komma dit. Parkering är också viktig för personalen som måste ta sig till kontoret och är buss- och tågförbindelserna mindre bra kommer många föredra bilen.

kontor9

Något annat du bör tänka på är dom företaget är i behov av andra företag eller tjänster. Om ditt företag vill samarbeta med andra företag kan det finnas en logistisk fördel att placera kontoret i närheten av potentiella samarbetspartners. Vissa delar av staden kan ha en stark profil inom en viss bransch. Exempelvis många banker ligger i de allra mest centrala delarna av Stockholm och andra branscher befinner sig ofta nära varandra i andra delar av staden. Glöm inte att kolla var liknande företag och företag du kan dra nytta av befinner sig och se om du kan få plats i närheten.